closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vos

„m

„2

„9o

10

De ian;

§ 211:

Aan vermits het Pachuijs Circa /5. ge„

Dog geen van bijde Commissianten

aan hun pligt kunnen vold deelte nog met gestorte Rijelt vol geprapt

om de willl het Pakhuijs met ge„

storte Rijst nog volks.

legd, kunnen die gecommitteerdens niet

wel mogelijk de quantiteit van het bedor„

ven graan opgeeven, schoon deselve betuigen

betuigen van de eerste Commis„

„kianten wat se op de vloer hebben

moeten dat op de Vloer, dik swart en ge„

zien leggen.

„klanterde Reijst legt gelijk deselven als

nog veel minder kunnen opgeeven, de

oogsaak waar aan dat bederff moad: gwan„

„den toegeschreeven

§ 212:

Weshalven wij dit een en ander zullen

’t owedesendlijkelijke zalegter in't

najaar kunnen opgegeeven

moeten wijtstellen tot het Packhuijs lee„

worden.

„dig geraakt zal zijn, en waar van wij

niet in gebreeken zullen blijven, uw

Hoog Edelens in ’t najaar eerbiedig de

verschuldigde elucidatie te geeven.

Belangende de.

§ 213:

werk

Negotie Boeken.

het, zal zal de ordre effen gesteld

worden.

onder welk Chapiter wij Uw Hoog Edl„

„lens verseekeren, dat wij inschuldige

observantie zullen houden de ordre, om

het Negotie werk in tijds te doen effen.

stellen

1„

het

van

over