closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

131.

stellen.

§ 214.

Gelijk wij ook de Negotie Bediendens en

het Honden van apparte reekening

van ieder schip off vaartuig ent

onsen Equipagie opzigter, ter narigt en ob„

„servantie aan bevoolen hebben, de ordre

om voortaan ieder schip of vaartuig groo„

„ter dan een Boot, bij de Boeken een

aparte reekening te geeven en de speciffica

„tien Jaarlijks de Heeren Meesters te doen

toekomen

En zulks ook in ’t vervolg aan ieder van

§ 215

gelijk ook van Hands scheepe

slands scheepen.

Terwijl van de ordre om jaarlijks eene

§ 216

en de opgave der aanhanden zijn„

„gedetaiteerde en specificene opgave den

„de Restanten zal als een seg„

gele geobserveert.

aanhanden zijnde Restanten te doen, zo

wel de Negotie als secretarij bediendens

/schoon zulks tot dns overre hier betragt

word:/ de prompte voldoening is aanbe„

„voolen.

voorts hebben wij nog, zo wel aan de

§ 217:

Negotie bediendens als onsen Equipage

opzigter Copia laaten afgeeven van de

ook de ordre inden text en ze

verre die alhier applicabel is.

ample ordres Vervat bij Extract Notul

van den 19:e Jber: 1788: houdende de dispo

„sitie.