closeTerug naar inventaris

Transcriptie

133

Patriasche ordre zal afgeeven werden,

om ten dien dage van hunne advisen

in scriptis daar op te kunnen dienen.

§ 223:

Tot de examitie en Confrontatie der No„

de Boeken van A:n 778 /8 geslo„

„gotie Boeken van A:o 178 7/83 hebben wij

„ten, zijn behoorlijk geformeert.„

benoemd de onderkooplieden van Jperen

en van Clootwijk dewelke van hunner

volbragt Commissie in onse vergadering

van den 21: April hebben gedient van schrif„

„lijk Rapport, het geen bij de Resol: van

dien datum g'insereerd staat, zijnde

bij de Confrontatie dier Boeken geene

de daar in voorgekomene dif„ andere differenten ontdekt, als die door

„ferent geredrisseert.

onsen Hoofd administrateur smissaert

als Negotie Boekhander bij desselfs ter

Resolutie van den 2.de Maart bevoorens

g’insereert Rapport aangeweesen: is en

ook reeds geredreesseert zijn.

Met Relatie tot oo/

van Soldij Boeken ulen

de Bediendens aanbevoolen ben wij den soldij Boekhouder gelast,

aan het noorder en zuijder

guartier aftesenden de intert

voortaan boven de Gewoone versending

gem: Boepen.

der Papieren aan de kamer Amsterdamen

Zeeland/