closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Zeeland, nog aan de kamers van

het Noorder en Zuijder Quartier afte

senden, drie groot Boeken en vijff

gournaalen.

kelijk wij aan denselven ook hebben

§ 225.

en inde verstrecking van Gapjie

laaten afgeeven, Copia de ordre, weegens

aan de Chineese Zewaagen dezig

na de order te regulemren./

het te Batavia aangegaan en Gagement

met den met den Leverancier der Chi

„neese Zeevaarende Ian Paijko ten

einde in de verstrekking van Jage

aan de Chineesen, zig daar na te re„

„guleeren.

§ 226: Dde voorjaarige soldij- Boeken gecon„

de geslootene boeken zijn behoor„

„rlijk geconfronteert.

„fronteerd en het Berigt dientweegen

op den 27:ste September p:o ingekomen zijn„

„de, duijd niets merkwaardigs aan

voor de Gunstige voldoening van onse

§227:

ysCh betuigen wij uw Hoog

danksegging voorde voldoening

van onsen Eijsch

Edelens onse dankbaarheid, Terwijl

wij intusschen zo ona maar emmers

mogelijk

het

Jac

vo

dog

en

gede

de

Bed