closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is

zijn„

ste

134.

mogelijk is voldoen, op Hoogst dersel„

ver gedaanen Eijsch, owelke hier vooren

en die van hier zal na mogelijk

voldaan worden.

reeds gespecificeert staat, en met welke

het schip T Loo over Java ma de

Hoofdplaats Steevend.

§ 228:

Den p:l opsiender der werken Jan Ge„

het gerequiroerde Cement zal„ oVgl Raabe hebben wij reeds kennissen

Jaarlijks worden gesonden.

gegeeven dat het Gement voortaan in

dubbelde rijst zakken /: ieder van 125: lb: met

„to:/ kan en moet worden afgescheept, den

welken ook op onse gedane afvraage bij

een schriftelijk Berigt heeft konnen gege„

„ven instaat te weesen, de door Uw Hoog

Edelens gerequireerde 10'000 lb: Cementjaar,

„lijkst sander mangnement van hier lee„

„ren, dog niet instroo zakken gelijk hij

dog insteede van in zakken

en vaetwerken of leggers worden

00

gedaan.

den eersten teekenaar ona dato te ken„

„nen gegeeven heeft, als daar in niet te

vervoeren zijnde maar wel in ovaatwerk

of Leggers, waar in deselve ook thans

met ’t schip '3 Loo afgesonden word.

§224. De ardre der Heeren Meesters opzig„

de inrigting der eijsschen de Negotie

Bediendens aanbevoolen.

„telijk de inrigting der Eijsschen, hebben

wij