closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op

„n

2

„9e

wij de Negotie bedienden ter observantie aan„

„bevoolen.

§230.

van wien wij ook ter agtervolging en

ook de Calcutative opgave zeebetragting hebben aanbevoolen de ordre

„dert ’t maken van den Eijsch

om telkens een Calculative opgave te

doen van de benodigde nitgave seedert het

opmaken van den formeelen Eijsch tot

Ultimo Januarij.

wij versoeken. UW Hoog Edelens thans

§ 231:

om de voordeeligste dispositie, ten opzigten

oversoek om de gunstige beschou„

„ting en voldoening van den

van onsen onderstaanden Provisio

Eijsch

meelen vijsch, van het geene voor

den Jaare 1790: voor Amboin a

benodigt is, Te weeten

Eijsch Nagissing

Den vertier Restant

voor voor

in 5: Ja„ intboek van p:mo voor

Cormandelse en Ceijlonse Leijwaeten

Anno Anno

„ren door Jaar van Maij Anno

1792.

1791:

790:

den anderen A:o 178/8„en 1789:

5: pakken guinees br: bl: 3: Z:t portonovos

5:

5:

80: 279:

p:s 802:

grof gebl: Ceijlons

4:

4:

48:

4:

270:

892:

Salempoeries grof gebl: d=o

6:

6:

6:

16.00

1020:

=bruim blauw 3: Z: portonovos

4:

4:

4:

C=

parcallen br: bl: Cust 3:

4:

4.

4:

_=o

_=o gemeene gebl: 3:

6.

6:

6:

1038:

Moerissen bruim blauw Cust de 16: Cael

1:

1:

1:

100:

d=o d=o d=o 18: d=o

2:

2:

2:

200

2: Zijldoek gem: ruwe 3: z:t palicols

2:

2:

—.

254

_=o

guinees gebl: Cust 3:

8:

8:

8„

348:

_= of tafel guinees

3:

3:

3.

560: