closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9

D en in vertier Resrant. Eijsch Nagissing

5: jaeren intboek van p=mo voor voor voor

Anno

door den jaar van Maij Anno Anno

1792:

A:o 7789. 1790. 1791:

anderen A:o 778/8

25.

Ell: 51/2

1:

500.

p:s

1:

1:

55:

p:s 277:

2

100:

2:

340.

60:

4:

4:

400:

100:

1:

1

400

1230

2:

3:

3

100

—:

222½

1:

1:

200.

310.

10

10.

80

25½:

15

10:

26.

10:

80:

15.

10:

76

15.

10:

26: /2:

1.

1.

894

104:

1:

200

:

2:

15:

50:

42:

4:

p:s 156:

327:

500:

1253:

500:

1818.

5:

300.

19706.

k 10 7/8 1 17/8 3:

20:

Elt: 2907¼ 247 976:

h: 1 7/8 6: 3:

1:

135.

Europeaanse koopmanschapen

Ell: Lakens schair rood aan een stux van 2: â 1 7/8 lbb: b=t

stux fijn leijdslaken blamw voor ’t guarnisoen

Hoeden Gemeene voor ’t gnarnisoen

6

p:s

Souratse Leijwaeten.

Deckens gecatoeneerde groote

1 pakken

kleene

2.

Baftas Swarte breede halve

4:

karikams kleene roode

1

Nignamassen grove, als

3

2: pakken van 8: wisa voor de verkoop

1: pak voor de verstrekking

1. pakken Chitsen Cherange

p:r

10:

vlaggen doeken Roode

8=o

Twitti

8=o

10

8=o

d=o blauwe

16

Thotassen Groove

1: pak

Bengaalse Leijwaeten

1: pak Ritsen patnase van de zoort Auel a 200: p:s ’t zak

Bengaalse Gewee

A

stux Armo sijn dubbelde swarte

Uit de waterpoort

p:s Smeltkroesen kleene

glase Ruijten van 7: en 9: d:m hoog benodigt voor’t gouvern:r

_=o d=o 9: â 11: d=m

douss: omt knoopen kopere als

170 donsz: groote

voor ’t guarnisoen.

130: d=o kleene 1

Van de Equipagie Werf

huiden pompleer

„rollen Zijldoek Hollands tot zijlen voor de alhier

vaarende vaartuijgen en Arthillerij

huiden Booijleer

Verte: