closeTerug naar inventaris

Transcriptie

l

Notitie van de maandelijkse ver„ in het zieken huijs leggen, zullen maande„

„strecking aan deselve.

„lijkst verstrekt worden.

55: lb: zan't vleesch,

55: d:o spek en

30: kannen Arak, om op onkosten Extra

ordinair afgeboekt te worden.

Doch de toegelegde overstrekking van 30:

§ 236:

dog geen fransche of Caabse owijn

kannen fransche, dan wel Caabse owijn, als

niet in voorraad zijnde, Voor als onog te

excusieren.

§237:

Almeede zullen ten dienste der leijders voor„

maar wel de bepaalde muijlen

en Combaarsen.

taan 'sjaars afgegeeven afgegeeven worden

40: Muijlen en 30: Combaarsen kleine, om

als vooren afgeboekt te worden.

§238:

Wij zullen ook in ’t oog houden en den

Hospitalier prompt doen observeeren de

en tot Cabaijen Salempoeries

ordre, dat uit ieder der verstrekt worden„

inplaatse oven guinees gem:

gebl:

„de vier stukken Guinees gem: gebl: 12: Hem„

„den of te zamen 48: p:s oworden overantwoord,

insteede van 40: p:s terwijl wij ons voortaan

ook zo zeer niet zullen bepaalen aan het

Salempoeries bruijm blauw, tot het omaken

van kabaijen en onderbroeken maar daar

waar, of in dies steede zullen oneemen geinees

Gem:

0n

den

ter

„nen

„ken