closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om

2

140

gem: gebl: gereekende twee stukken salem.

„poeris voor een stuk Grinees.

Door Uw Hoog Edelens gunstig geaprobeert

§ 239

de Hospitalier en 8: aanbevoolen,

te observeeren dat er geen sterke

zijnde de bevoorens gestelde ordre aan den

dranken in ’t hospitaal worden

gebragt.

binnen Regent, ten einde nauwkeurig te

letten, dat 'er geen sterke dranken in het

ziekenhuijs gebragt veel omen aldaar ver„

„kogt worden, hebben wij zulks als nu aan

den Hoespitalier en zieken huijs bediendens

bij herhaal, ten sterksten aanbevoolen

§ 240:

voorts hebben wij op UW Hoog Edelens

f

op de gegeevene qualificatie ke

aan ons gegeevene qualificatie, om volgens

den Heer Gonverneurgelijk inde

text ondergesteld tot het reparee

den voorstel van de buijten Regenten alhier

„ren en voorsiening van het Zie„

„ken Huijs

het Hospitaliar te laaten repareeren en de

vertrekken in ’t zelve te vermeerderen ter

onser Sessie van den 21: April J: L: ten.

vollen moeten approbeeren, de door den Gou

„verneur aan den opziender der werken

Rabe gestelde ordre, tot het laaten uijt„

„noemen van de Gabbe Gabbe beschotten uijt

het eerste vak boven het metsel werk

van het Ziekenbruijs, en dies opmetseling

met een halve steens Muur als tot

stijfing en verstrekking van dit ge„

„bouw niet alleen dienstig zijnde maar

de Maatschappij ook veel eer tot voor, als

tot