closeTerug naar inventaris

Transcriptie

141

ting der Hospitalen te reguleeren maar de

voorschiften daar bij geanexeerd.

§ 243: De ordre nnopens het invoeren van de be„

om ampele reedenen is de ordre

van de belasting op de slaven lasting op de slaaven tot 40: stuijvers

alhier niet wel te introcucte

„ren.

per kap in ’t Jaar, durven owij uw Hoog

Edelens in eerbied verseekeren dat al„

„hier niet wel /:zonder merkelijk beswaar

van de Ingeseetenen:/ te introduceeren is,

aangezien zo wel dienaaren als burgurs

en andere, geensints de slaven tot Pragt,

maar wel tot leevens onderhond aan„

handen en opkweeken, het welk nog

al zeer beswaarlijk valt, als men Con„

„sidereert, hoe duur de Rijst en Leijwae„

„ten alhier moeten betaald worden wel„

„ke beide tot voedsel en deksel der slaven

voor de bezitters nogthans onontbeerlijk

zijn.

wij zullen egter in schuldige observantie han

§ 244:

dog geene extra ordinaire beloo

„ning zal gedaan oworden zou„

„„den, de ordre Uwer Hoog Edelens, om

del qualificatie

geene extra ordinaire belooningen te doen

zonder daar toe alvoorens Hoogst Dersel„

„ver qualificatie te hebben erlangd

§ 245: Terwijl wij mopens de ordre Uwer Hoog Ede„

„lens