closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tb

sens om op plaatsen daar de Comp: geen

ellucidatie omtrent t stellen

van teekenen van eigendom

Posten heeft, teekenen van eigendam op te

regten, Hoogst Dezelve en eerbied ebucidee

„ren.

Dat de Comp: die, ofschoon: op Ceram owel

§ 246::

a vertooning waar men een

twee Posten, namentlijk Lawaij aan de voor

„ge vlag zal laaten owaijen

1

en Poehoe aan de binnen kust besit, eg

„ter door dies uitgestrekheid langs de Zuijd

kust, geen Posten heeft: op kesfing een vlag„

„ge stok zonden kunnen opregten en aan

den Capitain aldaar Jaarlijks een vlag afgee„

„ven, om bij verscheijn van vreemde schee

„pen te overtoonen en te bewijsen dat de

Comp: aldaar posessie heeft:

Dog op de Eijlanden Amblauw, Bonoa

§ 247

en

dog op Amblauw Bonoa

en Kelang, geen Posten leggende zonde men

kelang teekenen opgerigt

worden.

met goedvinden van Uw Hoog Edelens

op deselve teekenen van eigedom kunnen

opregten, om de ovreemde Natiën die al„

„daar mogte komen het regt der bezitting

van de Maatschapij te kunnen bewijsen

§ 248: zijnde ander het Reesfort deser Provintie /:buij„

en is geen anderplaast die eer

signaal vereischt als die welk

„ten de Eijlanden die op: boven Ceram leggen

Banda ons wil aftroonen

en waar op de Bandase Ministens pre

„tendeeren/

8

„gen

te