closeTerug naar inventaris

Transcriptie

142

tendeeren, meerdert regt dan dit Ministe„

„rinm te hebben:/ geene te ovinden, die Pos„

ten of andere signalen overeijsschen.

§ 249: Door een Justitieele Commissie, wijk en hooij„

de weegen Bruggen en Brand

„meester, zijn volgens overgaande Berigten

„geroetschappen zijn gevisiteert

de weegen, Bruggen Brandsponten en

dies gereedschappen na Jaarlijkse usantie be„

„hoorlijk Gevisiteerd.

§ 250: Jn het weeshuijs door twee gecommitteer„

en de kinderen in ’t weesenhuijs

worden wel besorgt en ondervek„g de Leeden uijt onse vergadering, de revne

„sen.

gedaane zijnde over alle de daar in gevon„

„den wordende kinderen en bevonden hebben„

„de dat ze wel behandelt worden, ook reeds

tamelijk overre in ’t Leesen, schrijven als

andersints gevordert zijn, hebben wij niet

mogen af zijn de Binten Regenten en Re„

„genteesse, zo wel, als de binne Regenterse

over haare welmeenende pogingen en

sorge, dien aangaande ons bijsandere genoe„

„gen te doen betuigen

§251 Ter onser Sessie van den 21:ee Januarij P: P:

te kennen galje van den p:l Con

„comdant vande ontberijkende vertoonde ons den Capitain Lieutenant

„heid der maandelijkse ver„

en p:l Commandant Ostrowskij de

„strekking aan Lanmp olij.

volstrekte onmogelijk om met de

maandelijkse