closeTerug naar inventaris

Transcriptie

maandelijkelst verstrekking van 27: kan„

„men Lamp olij, voor tien Lampen in dit ka„

„steel de geheele wagt door brandende te kun

„nen houden, wijl hij bij een nauwkeurig

ondersoek gegrond bevonden heeft, de herhaalde

klagten van den Lamp opsteeker, die dikwils

genoodzaakt geweest is, dik gebrek uijt zijn

bekrompen beurs te moeten supleeren; wel„

suppletie dier verstrekking

met 3: kannen 'smaand

„halven wij beslooten hebben de Generaale

verstrekking van Lamp olij in het guarni„

„soen, tot 30: kannen 'smaands te bepaalen.

Den fiscaal Johannes Hoogerwaard aan

§ 252:

ons op den 23:ete febr: J: P: bedeelt hebbende,

dat door zijne bediendens voor oweinig da„

een doorde Dienaers der Justitie

opgevatte suspecte randswerver

inde ketting in het kaven guan„gen geleeden opgepakt was, een Jonge die

tier geplaatst.

eerst voorgaf een Javaan, dog na dato

een Macassaar en een slaaf te weesen

naam

van een Samarangse Chinees zonder dees„

te weeten, doch dat hij genaamt owas Tija

zo hebben wij, wijl man niet weet, waar

dien oragebond thuijshoord, hem bij provisie

in de ketting laaten klinken en in het

'sComp: slaven Quartier Geplaats, om voor

kost en kleeding aansComp: gemeene wer„

ken te arbijden, alwaar hij aan ook zee„

„dert overleeden is.

§ 253: Als Capitain van ’t Corps Pennisten

op.