closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

b

lb:

1 p:s izer Canan van 12: l: verloopen tot 16: l:

8:

d=o

12:

1:

18:

8:

d=o

6:

1„

8:

d=o

d=o

1

6:

9: en

d=o

8=

2„

4

5:

§ 245: waar van thans met het schip ’t Loo ma

swat geschut per ’t Loo thans ver„

„sonden word:

Hoofdplaats worden overgesonden.

1. p:s Metaale Canon van 4: lb:

d=o

6: en

2: ijzere

d=o

2 d=o

4: overmits den

Capitain van dien Bodem Hartman

en wat hier nog moeten blijven

betuigt heeft, mits desselfs ingenamene

Lading niet meer te kunnen inneemen,

dus de resteerende tot nadere geleegend

„heid alhier zullen dienen over te blijven

de mantiteit van 7300: lb: Buskruijt,

§ 266:

die bevonden zijn niet Hooger te slaan

dan van 60: tot 15: voeten, welke op onse

aanhaling vande door H: H:

geremarqueerde omtrent gestelde

en verbruijkte bustruit tot san gestelde ordre in A:a p: appart bij de Boe„

„lut schooten.

„ken zijn ingenomen om te dienen tot de

verstrekking en het doen van salntschoo„

„ten, door uw Hoog Edelens als vrij

ruim Genomen aangemerkt zijnde, al„

„zo bij onse missive van 27: 7ber: J: L:

onder § 356: genoteerd staat, dat het

verbruijkte en verschootene Buskruijt

in

St.

Be

thie

„men

Stu

vier

gaa

na