closeTerug naar inventaris

Transcriptie

147

overgaaf vande Arthillerij gesonden Extra ordinair Arthellerij

door Streck aan Hausman

en alle het kruijt in Presentie

van de gecommitteerdens geprog Pien tenant Emannel Poserus

gbeet:

Hausman, met de Bark Ceram

alhier aangekomen, en den meede

Extra ordinair Pieutenant Thomas

Magnus Strick, maar de Hoofd

plaats verlost zijnde, hebben wij de

Arthillerij administratie van den

laatsten aan den Eersten onder ultimo

Maart J: L: Laaten overgeeven, ter Pre„

„sentie der ordinaire Gecommitteerdens

den Lieutenant en vaendrig Militair

Johan Michiel Berner en Jo„

„han Pieter Keever en bij die ge„

„leegendheid ook nnauwkeurig laaten

probeeren alle het Buskruijt dat

in de Oost en westzeijdse Magua„

„zijnen te vinden was.

Ter onser sitting ovan den 2: Maart

§ 272:

versoek van Hausman om een

Lie van Poletie bij de overgaaf der

J: L: Kwam den Gemelden Hausman

Anthillerij Administratie te adsis„

„steeren toegestaan.

ons te versoeken, dat een Lil uijt

onse vergadering bij de overgaave van

die Administratie mogte adsisteeren,

waar in wij bewilligd en daar

toe benoemd hebben den onderkoopman

Fredrik