closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bo

lb:

p

4

redrik Gebregt Brust:

§ 273.

Het Raport van de overgaare van

Het ingekomen Rapport die over

„gaaf tegens de Boeken geconfron„

gem: Administratie, neevens twee dif=o

xiteerd.

„ferente Notitiën door Gem: gecommit„

„teerdens op den 21: April J: L: ingedient

zijnde, hebben wij het eerste ter Confron„

„tie teegens de Negotie boeken, gesteld

in handen van den secunde Smissaert

als Negotieboekhonder de eene Noti

§ 27

een Notitie vande genomene

„tie aantoonende hoedanig het kruijt

preuve van ’t buspoeder.

in de beide Maguazijn van de oost

en west kant bij proefneeming gesla„

„gen heeft, staat duijdelijker genoteert

ter onser Resol: van gem: datum.

Terwijl de andere aanwijsende dat in

§ 275

een andert wegens een aantal

die administratie een aantal van 21. p:s

onbequame Arthillenij goede„

„rees

Afniten inzoort onbequaam bevonden zijn,

buijten nog

7: p:s halven en 9: p:s wangen, item

35: spaakwielen inzoort beslagen

7: Assen en

12 Rampaarden, veroorsaakt ona de opga„

§ 276:

„ve van den afgaande Arthillerij Leen

tenant Streck, door dat deselve aan

waar aan zulx geattribueert

reegen en wind g'exponeerd waaren

moest werden.

en

ing

e

22

wat