closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

t

E

te zenden, waar nut in deese kortelijk

aanhaalen.

Dat wel ses Caliber strokken in de Arthil

§269:

koste aanhaling daar van

berij alhier aanweesig zijn, doch welke

zo wel in derselver verdeeling als groote

der Calibers, merkelijk van elkanderen

verschillen, en

§ 270: Dat vermits hij bij den ontfangst der gedruk„

owat de reedenen geweest is dat

hij aan de requilitie niet heeft, te Tabellen en verdere Extracten uit de

kunnen voldoen.

omemorie Instuctief en Patriasche Mis„

„sive van den 12:e November 1776: owas ge„

„ordonneert geworden, het geschut in dease

Provintie te Calibereeren na de beloofde

nieuwe Amsterdamse Caliber stokken

en staale kogelmallen, zonder deselve

nogtans te hebben ontfangen, hij niet op

zich heeft durven neemen, het geschut

na de oude Talstokken te Calibereeren,

temeer, om dat de aanhanden zijnde

Palstokken alle different waren, en

het Caliber van ’t geschut dus on„

„mogelijk acenraat in de Cabellen ge„

„voegd had kunnen worden.

§ 27:1: Den door UW Hoog Edelens herwaards

gesonden