closeTerug naar inventaris

Transcriptie

148.

en daar en boven stonden op onderleg

waar.

„gers van swalpen van Jnlands hant„ en

de witte mieren al ras nestelen, en

swalpen en afniten verteeren, dewijl

deselve op de bloote aarde sonder steene bid„

„dings leggen.

§ 277:

Dan overmits buijten af gespargeerd wierd,

wat er van de affuijten buijten

afgespargeerd opierd.

dat de affuijten op de Casteels wallen staan

„de, zo slegt gesteld waren dat veele derselve

geen drie scherpe schooten konden verdragen,

gelijk het Lid de Bourghelles te deeser

geleegenheid betuigende, meer dan eens

§ 278: buijten af gehoord te hebben, owierd inge„

inspectie daar ovan door den

volge de propositie van den Gouverneur

Heer Gouverneur en Raad gene„

„nien ende onbequaame geno„

met de gezamentlijke Leeden des namid„

„teerd

dags occulaire iespectie genoomen vann

de gesteldheid der op de wallen en buijten

werken staande affniten, als wanneer

met de niterste surprisse bevonden zijn

37: p:s kanons van Diverse Calibers op de grond

zonder affuijten, en

42: p:s op affuijten edog waar van met meer

dan 8: p:s bekwaam waeren en dus 34: p:r

onbeqnaam.

§ 279: Terwijl ouijt een door den Arthillerij

Lieutenam