closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tb

1

Notitie wat affniten owielen

Ceeutenant ausmans ter order van

en Rampaarden in re

„serve en bequaam zijn

den Gouverneur geformeerd kort overtoog van

het geplaatste geschut en affuiten dat ter

Resolutie van den 21:ete April 9. insereert is,

alverder kwam te blyken dat boven de voor

„schreeven onbequaame Affuiten in de Arthil„

lerij administratie nog te ovinden zijn.

Wielen inzoort en

615

Rampaarden en ovan de inreserve zijn„

10:

„de affuijten de volgende bekwaame, als

1: p:s van 24: lb: . . .

d=o . 12: „.

3:

d.o - - 8. alle met wielen

5: .

3: - - d:o - - - . 6: . .

5: - - E:o - - - - 1: „.

7„ - - . d:o - - - - - 6: „.- . - .

sonder wielen

1„ - - . d:o . - - .18: „. . . 5

1 - - - d:o - - - 18. - - . 9

2 - d:o - - 8: „. onbequaam

2 - - d:o - - - . 6:-. „. d

met

wielen in zoort bekwaame en

12„

onbequaame

14

wierd de noodzaakelijkheid tot het spoedig

§ 980:

Hansman tot het spoedig

aanmaken, van manineer

aanmaken der mankeerende Affuijten met

„rende affuijten gerecomman„

„deert en opgave te doen ovan

’t benodigde Houtwerken

dies wielen in aanmerking genaamen

en