closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10

vervolg

vervolg daar van:

heeft moeten overneemen en andere voor

bekwaam schoon het hout derselve aange„

„stooken dwas.

Dat afschoon de eerste, of die reeil onbe

„qnaam waaren, als zodanig ter sloe„

„ping afgegeeven, de resteerende egter op de

wallen gebleeven en de aangemaakt in

zijn tijde, daar almeede geplaatst zijn,

Dat dewijl deselve geduurende dien tijd

§ 284:

tot heeden, op aarde vallen, zonder goe„

„de beddings enkeld op twee jnlandsche

houte swalpen gestaan hebben, het met

te verwonderen is, dat deselve door de

swaarte van het Canon, in de reegen

mansson, in de weeke grand doorge„

„zakt en ten lasten in een witte miere nest

verandert zijn, schoon dezelve twee maal

Ijaars geteert waaren, overmits die voor„

„zarge niet had konnen beletten, dat de in

den reegen en bucht staande afuijten van

binnen, en tusschen de keepen, ovoegen,

item ’t ijzer werk overrat swaren, en

en omijders.

§ 285: Dat de schaarsheid van swalpen geduu

„rende

Con

„k