closeTerug naar inventaris

Transcriptie

edun

150.

rende zijn administratie zo groot is

geweest, dat somtijds in elff omaanden

geen een per Restant heeft gehad, zo als

bij de Negotie Boeken gesien konde wor„

„den.

§ 286:

Weshalven wij uitaanmerking gemelden

hem daarmeede te laten volstaan

Lientenant streck ovoldoende aangetoond

heeft, tot wat einde en welke diensten

de ontfangene Houtwerken Geduurende

zijne Administratie g’emploijeert zijn,

beslooten hebben „m met deese zijne verant„

waarding te laten volstaan.

§: 287: UW Hoog Edelens Gerespecteerde ordre

Hansman gedemandeert opte mopens de schikkingen omtrent de Arthia

geven hoe veel Canons van de

teijt gem: Calibers alhier nodig zijn

„ferij en de in Neederland voor regulier

gehouden Calibers, hebben wij den aange„

„komen Lieutenant Hausman onder

Copia van t Extract daar van spree„

„kende aan hem afgegeeven.

afgaave van Capia van het Extract

daar toe relatief ter marigt en observan„

„tie aanbevoolen, mitsgaders hem gelast,

op te geeven, hoe veel Canons van 24.

12: 6: en 3: lb: alhier nodig zijn:

„§ 288: Dan opchoon alhier geen affuijten ge„

de order bij het Eijsschen ovan af„

„suijten gem: Artbillerij Lieutenant„

eijscht, maar zelfs aangemerkt worden,

geincumbeert.

hebben.