closeTerug naar inventaris

Transcriptie

E

hebben wij mogthans de ordre uwer Hoog

Edelens vervat bij Extract Notul ovan

den 14: November 7788: en het Berigt van

den Majoor der Arthillerij Pilon, ons

„pens het geene in agt diend Genomen te

worden bij het eijsschen van afuijten; dem

voormelden Hausman tot zijn narigt

aanbevoolen.

Den welken aan ons op den 2: Maart L: L:

§ 289:

zijn Gagie insteede van Bongtog t laa„

„betuigd hebbende, geene Borger voor zijne

„ten Staan

Arthillerij Administratie te konnen krij„

„gen, hebben wij daar voor zijne Gagie

laaten staan ten behoeve van de Comp:

insteede van de te stellene borgtogt

voormelden Arthillerij Lieutenant Haus

§ 290

Notitier van de Houtwerken tot

man Conform ons besluit van den 21: Ap„

aanmaken van affuijten

„ril J: L: bij een Notitie overtoand hebbende,

dat tot het aanmaken van de benodigde

tfuijten met dees wielen vereijscht wor„

den.

340: p:s ijzer houte off Lingoo Batoe swalpen, als

150: p:s lang 22: v:ten d:t 6: d:m en breed 2: v:ten 6: d:m

150: d:o 13 a 74: 4: 22: duim

300: p:s Asbalken, als

150: p:s lang 21: v:ten en d=o 9: a 10: d=m en

150: 13:2 14: 8 9: mitsgaders

100: ps