closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1000 p:s Gorasse Houte Vellingen van diverse Cali„

den Heer Gouverneur oversogt desel

bers hebben wij den Gouverneur versogt,

bij de Regenten aan te besteeden

om dig Houtwerken aan te besteeden,

’t zij aan de Regenten van dit Hoofd C:a„

steel, dan wel aan de Hoofden der Com„

„toiren, teegens de daar toe bepaalde prijsen.

Genadert zijnde tot het hoofdeel van

§ 291:

Collegien zo bevrijmoedigen wij

ons UW: Hoog Edelens ter kennisse te

oftrooskij en van Hasselt als

Leeden van Politie aangesteld

brengen, dat wij in onsen Raade, mits

het overlijden van den Capitain en Comman„

„dant der Militairen van Guericke

en de aanstelling tot provisioneel Com„

mandant van den Capitain Lecatenant

Fredrik Ostrowsky, aan denselve

sessie hebben verleend; gelijk ook aan

den hier aangekomen onderkoopman,

Leonard Robbert Jacob van Hasselt

Bij de Justitie en aandraad hebben

§ 292:

de geaphuneerde vereeden in de

bij de Collegien van Justitie owel„

wij mits het overstrek van overscheide„

„der ontslagen

Leeden na de Hongij, vier geassumeerde

benoemd, dog na de te rug komst der„

„selve weeder ontslagen.

§ 293: Den 23:e Februarij zijn op hunne daar

toe