closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn Ja

„ten e

Nota

aan

toe gedaane versoeken ook ontslagen

ook drie andere permamente.

den Casteels Opperchirurgijn Christiaan

Hoffman en den vaendrig Militair

wouter Boldrik, mitsgaders den

na Batavia verlosten Arthillerij Pruei

„tenant Thomas Magnus Strick, wel„

weder aanstelling van zo veel

andere.

„kers stoelen weeder vervuld zijn met de

onderkoopman Brust. en van Has

„felt, neevens den aangekomen Arthil„

„lerij Lieutenant Hausman.

§294. op den voordraagt van den Raadmjn sti„

ook een Geregts Bood=

„tie hebben tot Geregts Boode van dee„

bij de Collagien aangesteld, den ter secre„

„tarij van Poletie dienst doende Cor

„poraal Wilhelmus Lambertus DE

Frij, onder eene bevordering tot Assistent

met ƒ 20: termaand en verband van

5: Jaaren en

§ 295

Insteede van den om zijn debouchant

en een subfitut voor d' fis„

„scaal aangesteld:

gedrag uit den dienst gestelden Pi„

„ere Piet, is tot substitut van den

fiscaal aangesteld den Busschieter

Jan Smith.

Bij

de

ga

0e

do