closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

Jan

152.

§ 296 Pdij den Raad van Jusstitie zijn ver„

gevelde Crimineelen vonnissen

bij den Raad van Justitie

weesen de volgende de linguanten, als

Lelimahoe, Abdul, Fannasie en

wattimina alle van de Negory Bes„

„sie geleegen aan Cerams Noord Cust

de tweede eerste om onder de galg met

een strap om den hals ten toongesteld,

Strengelijk Gedeeselt, gebrandmerk, daar na

in de ketting geklanken en bij eerste ge„

„legenheid na Batavia gesonden te worden

om advitain gebannen te blijven ter

door UW Hoog Edelens te decerneeren.

en de twee andere om voor een Jaar een

Jaar lang in de ketting geklanken te

worden en geduurende die tijd aan

'sComp:s gemeene werken alhier voor

de Proces papieren daar van

gaan over

kost en kleeding te arbeiden, uitwij„

„sens het thans onder de Bijlaagen over„

„gaande getermineerde proces

§ 297.

Bij weesmeesteren is als Lid antsla

een sid ontslagen en eene

aangesteld

„gen den Provisioneel Commandant

der Militie Fredrik Ostrowskij,„

in dies stoel weeder vervuld met

den oud Gegagieerd Lieutenant der Ar„

„Chillery Jan Jansz:

Terwijl.

ie