closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20

r

3.

156.

origineel Rapport van D=e Heij een Rapport vertoond zijnde, oneemen

wegens zijn gedaane kerk en school

wij de vrijheid dat Rappart Uw Hoog„

visite.

„Edelheedens ter believende speculatie

onder de Bijlaagen originali aan tebie„

den

Maconen op den 27:ete April Public„

§ 313:

„gne reekening gedaan hebbende van de

Hontant der Diaconijs Cassaen

Administratie der Arme middelen, is bee„

dies accres genoteerd.

vonden dat het Capitaal, het owelk onder

ultimo februarij Aop:o bedragen heeft Rd: 29070: 17½

door een meerdere ontfangst

1570:13¾

als hitgaaf vermeerdert is

dus onder ultimo Februarij h: â: ge

Rrd: 30641:12¾

„sommeert

In het Leprosen Huijs ten Eijlande

§ 316:

Molanen hebben wij na ons besluijt van

27:ste Maart, vier met de Lepra besmet

ovier met de Lepra besmette

vrouwen te Molanen geplaats

bevandene vrouwspersoonen van de

Negorij Titatwaaij op Nussalant ter ali„

„mentatie geplaatst gelijk ook de gedimo

„veerde orangkaij van Pamilauw in name

Alij ingevolge ons vroeger besluit van

den 9: Februarij bevoorens.

§ 317: De Correspondentien

met