closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

’t acc

„toon

is 9

een

aan

dem

ren

„ster

reet

wat

„ris

met de nabuurige ouvernementen

met de nabeurige gouverne„

„menten word gecorrespondeert.

Banda, Ternaten en Macaeser behoor„

„lijk onderhanden zijnde, overeeren wij

ons de Copia afgesondene en ontfangene

brieven UW Hoog Edelens aante bieden

en het daar in voorkoomende; en ’t kort, te

noteeren.

De Bandase Ministers ons versogt heb„

§ 318:

bende om de afreekening van den Corpo„

de versogte afrekeningen van dten

der

Corp:l van Der Zeijl na Ban

„raal Bastiaan van Zeijl welke in

„da gesonden.

A:o 7786: na derwaards overtrokken is heb„

„ben wij hen dezelve dan ook ten eersten

laaten toekoomen, met het Berigt van

de overheeden van de Barcq Ceram, hier

vooren reeds vermeld, wegens de ont„

met Communicatie van ’t geen

de overheden van de Barkceram

moeting op de Nuscalinns van een

heeft bedeelt

mastloos schip, dat wij presumeerden

waar Banda gedestineerd te weesen.

Het ongelukkig Lat dat de na dit Gonver

§ 319:

nement bestemde Briguantijn van den

ontfangen narigt van daar Samarangs Chinees LimKiloo overge

onegens het verongelucken van

een Javas Bank, herwaards

„komen is, wierd ons almeede door die

gedestineerd.

Ministers bedeeld, volgens welke dat

vaartuig tusschen den 27:ste en 28. ster Janu„

arij door swaare zeën eerst deese plaats

en

hern

„pel„