closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een

aa

den

3en

„ste

red

de

de

zyn

sch

9

schreeve vaartuig verlaten en zich gevoegd te

hebben bij de Manschap dewelke opgemelde Hem„

„mekam beroofd, Ja hem zelve ona zijn lee„

„ven gestaan zoude hebben en dus niet hier

aangehouden, maar noodzaakelijk ona Terna„

dog op de verklaring ovanden

ten versonden zal moeten worden, of schoon

fiscaal dat teegens hem geen

actie heeft, aan hem 5: rd:

smaands uijt Cassa laten ver„

den fiscaal Hoogerwaard, op afvraage

„strecken.

van den Gouverneur verklaard heeft, tee

„gens hem ter zaake voorsz: geen actie te

kunnen institueeren; hebben wij aangemel„

„den supp:t zo lange alhier vertoeven moet, uijt

de kleine Cassa laaten verstrekken vijf 28:

per maand, om Ternaten aangereekend en

om door Hemmekam we

„den te worden gerestitueert

door meermelde Hemmekam oweeder aan

de Comp: gerembourseert te worden.

van Macasser zijn owij door de Ministers

§ 329:

het versoek van’t Mac versogt geworden, om hun bij de eerste gele„

„cassens Ministerle omdete rue

vending van den Boeloforgendheid te rug te senden, den Busschieter

„bas Busschieter Simons

Christoffel Fredrik Limans, den welken

door Boelecambas Resident Godlieb van

Diemar met een Dreg en Anker op de

buijten rheede van die plaats is gesonden

geweest, op het aldaar gearriveerde vaar„

„ting van den alhier 'thuijshoorende Ad

„sistent met Htilstand van Gagie Johan

Leonard

is reed

kroet

en doc

Maca„

hier

egd

aan

„vaar