closeTerug naar inventaris

Transcriptie

44

„t

een

aan

den

re

„ste

reg

wat

„ris

4

1

304 Particuliere vaart

het overongelukken ovan een

en Handel moeten wij grootelijks be„

Batavis Bark te Banda

herwaards met Rijst gedesti„

klagen, het ongeluk dat de Bark van

„neert.

Samarangse Chinees Lem kilo achter het

Eijland Rosingain heeft moeten onder„

„gaan en nog meer, om de kostbare

Rijst Lading van dat vaartuig ver„

„mits den aanvoer van dat graan in

dit Jaar, alhier zeer gering is geweest.

§334: De tijding van het verlies van dat vaar„

veroorsaakte duurte ovan de

„tuig, had al anstonds zo oveel invloed

Rijst.

op de Particuliere handelaars alhier, dat

ze de Prijs der Rijst ten eersten, teegens

den inhoud van het interdict van den

2: Augustus 785: hebben zoeken te over„

„hoogen, waaromme wij op de propositie

genotatie daar op van ’t

Placcaat op den woekeren

verkoop van Rrijst.

van den Gouverneur voormeld interdicht

hebben doen renoveeren en de Gemeente

daar van na behooren kennisse gege„

„ven, op de poenalitijten daar bij uitge„

„druckt.

§ 335: UW Hoog Edelens behaagd hebbende

de qualificatie H: H: Eed:s om Rijst van Partien

„Liere handelaars voor de ingesetenen nee

„men tt haarfaveure gerepeteert, ons te recommandeeren, om bij een Civile

prijsC

ant