closeTerug naar inventaris

Transcriptie

½

21

161

prijs der Rijst, een gedeelte van den aanbreng door

Particulieren, voor de Comp: aan te slaan, ter ver„

„koop in ’t overvolg aan de Jngeseetenen, waar door

de aanbrengers voor zo verre van hun Rijst die zij

niet mogten konnen overkoopen, maar met ond

„deel oweeder te rug moeten overvoeren, zullen worden,

ontlast; neemen omij de ovrijheid Hoogst Deselve in

antwoord daar op

eerbied te overseekeren dat de Particuliere Hande„

laars tot nog toe, niet genoodzaakt zijn geweest,

Rijst van hier weeder terug te moeten neemen, nog„

tans wanneer zulks onverhoopt mogte geschieden,

zullen wij ook bij een Civele prijs /: van de g'eerde

qualificatie Uwer Hoog Edelens gebruikt maa

ken.

wij bedanken UW Hoog Edelens zeer eerbiedig voor

§ 336:

Danwegging voor de ver

de gunstige vergunning aan den Equipagiemee„

„gunning aan den Egm

mogen

pagiemeester om te mogelijk

„ster alhier, om als om handel te drijven, on„

handeldrijven:

„der verseekering dat wij alle het mogelijke zullen

daar in zal geen mis„

„bruijk gemaakt worden

betragten dat van dit gunst bewijs geen om is

„bruijk gemaakt word.

De ovaart van Boetong op Ambon over en

§337.

de Gemeente bij billet de

weeder, door Uw Hoog Edelens overboden zijnde,

verboden svaert na en

van Boetang kinis gegee„

hebben wij niet gemankeert, de gemeente hier

„ven

van bij Biljet kennis te Geeven.

Vlaccaaten en Biljetten

§ 338: D

tanhaling wat placcaten zeedert gepeibliceert

zijn

of schoon