closeTerug naar inventaris

Transcriptie

40

den

re

reg

wan

„rie

is

een

aa

2

D

H

1

ofschoon deselve uw hoog Edelens in Copia onder de

Bijlaagen worden aangebooden, mogen omij nog„

„tans niet afzijn den inhoud daar van voor

Hoogst deselve open te leggen.

§ 339:

op den 27:ene Maart hebben wij het interdicht van den

het willekeurige overhogei„

de

van de prijl dek Rijst gemn„

Augustus 785: teegens het willekeurig verhoogen

terdiceert

van de Prijs der Rijst boven de gestelde Rd: 70:—. ge„

„renoveerd.

§ 340:

Op den 21:ste April daar en teegen weeder bij affixie van

den uijtvoer van duijten gepermi„

„teerd.

„Biljetten ingetrokken, het interdicht van den 4=e Ju„

„nij 1787: teegens den uijtvoer ovan duijten.

§ 341:

Op den 11.e Meij een Placcaat overbiedende het aan„

teegen het aanplanting van

planten van Particuliere Nagulboomen onder

Nagulbomen onder de naau„

Patanamangs.

den naam van Patanamangs, die de Jnlan„

„ders boven de in de respective Datijs gevon„

„den wordende Boomen, op eene lan

distine wijse en tot elusie der bepaalde quan„

„titeit in de Datijs Cultiveeren.

Neerens een Biljet teegens het willekeuri„

1342:

'towillekeurighouthappen te

Bouro.

„ge hont kappen en het belemmeren

van de revier bij het Fortres te Bou

„70.

Ten

Refert

den Hee

n

de Har