closeTerug naar inventaris

Transcriptie

162.

Ten belange der jongst door den Eerst

„geteekende Gedaane

§ 343: Hongij Togt naar Laricque

Manipa, Manipa, Bouro, Bonaa,

Reffert aan ’t overtoog van

vervolgens benoordens en Randsom Ce„

den Heer Gouverneur omtrent

de Hongij zaaken

ram na de Comptoiren van Saparona,

Haroeko en Hila zullen wij om uw

Hoog Edelens met geen dubbeld de„

„tail te verveelen, ons dierhalven

omtrent het voorgevallene op dien

Togt, en het geen daar toe relatie

heeft, met Eerbied refereeren aan

Gouverneurs overtoog g: insereert ter

esolutie van den 9=de februarij J=t Leeden

§ 344:

Wij mogen mogtans niet afzijn, met een

mislukte voorneemen over

zijn Edele Agtb: om de Dorammers

twoord aan te haalen /: dat des Gon

te straffen die Aroe habpen

helpen afloopen

verneurs voorneemen is Geweest het

Eijland Goram een besoek te geeven, ten

einde die tranwloose Eijlanders, owelke

de