closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een

aa

en

20

st

c

de Posst Aroe hebben helpen afloopen op eene voor„

„beeldige wijse te straffen, waaromme zijn Ed: om

te beeter het doelwit berijken, met een buiten

gewaane zoute begonnen is, en ook gehoopt had„

„de, met een gewenscht succes het zelve te zullen

verder daar in voorgekomen hender„

hebben ovolbragt, was dat niet overhindert ge„

imisses

worden door veel tusschen gekomene inpedimen„

„ten en wel door het achter nit blijven dran

de Pantjallings De Willem, ovriendschap en Er„

„peditie, die zeedert het vertrekt van den

Gouverneur van de Post Sawaij niet te sien

zijn Geweest, nagtans door den Gouverneur van

de Negarij owaroe af, tot op kesfing toe, met

het uiterste verdriet ingewagt hebben &dp; moeten

§345: owarden. dewijl de Expeditie na Goram buijten die

en te loorstellen van die

kastijden.

vaartuijgen en enkeld, met de orembaijen door

alle de Hangij Leeden voor zeer gevaarlijk wierd

gehouden, temeer de weste winden reeds onge„

„meen Sterk beganden daor te owaijen owes

„halven en om dat omen niet sonder grond

oordeelde dat de vloot zo niet volstrekt

onmogelijk, ten ominsten met het uijter„

„ste gevaar de te rug reijse na herwaards„

zoude kunnen onderneemen is den Gouverneur

genoodzaakt

4

den

de In

hebben