closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

t

164

op de propositie van den Gouverneur en in

hoope van uw Hoog Edelens geEerde appro

„batie, beslooten, voor de grens scheiding

aan de Noord kant van Ceram, voor

het district van Manipa te bepaalen,

de Alphoerse Negorij kawa en voor den

Commandant van Sawaij, de Negonij

Fonialij dewijl die van kawa, alzo

ongeneegen zijn, om onder den Com„

„mandant van Sawaij, als de Loa of

’t gehugt Tanuara van Tonialij,

om onder het gezag van Manipas bre„

„ficent te staan.

§353: Se Bouro zijnde, is de aldaar gehou

een rieuw pattij ovan magsevooij „dene Hangij vergadering, tot Pattij van

te Bouro aangestald.

de vacante Negorij Maessavooij, geleegen

op ’t Eijland. Amblauw aangesteld, den

Jnlander dier Negorij in name Au„

„oeta.

§ 354:

Het owillekenrig Houtkappen bij de

geinterdeseert het Houd kappen inde Residentie van Bouvo door Partiau

Riereovan Bouro.

„liere Handelaaren; tot groot ongerief

der besittelingen, mitsgaders het belem

„meren der rivier bewesten het fortres

aldaar, zodanig dat den armen Jnlanders

dikmaals