closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wan

mis

een

aa

22:

betoand in het beregten van een papoese

Corro Corro van Oening bij de revier sa„

„ripoetij, geleegen tusschen Hottij en Hati

„ling, het dood schieten van drie, dier ro„

„vers en het Gevangen neemen, van drie

derselve, mitsgaders het verdrijven van

ses andere Papoese Roof vaartuigen uijt

de Negorij Lissebatta ter animeering van

andere, om gelijke dapere daaden uijt te roe„

„ren.

§360: Ofschoon er geen voorbeeld is, dat de Al„

gewilligheid zonder voorbeeld der

Alchberen om na owaroe de jphoeren zig hebben laaten beweegen over

Hongij te verzellen.

zee te vaaren, ter volvoering van de„

„nige expeditien, heeft het den Gouverneur

mogtans gelukt, om op Sawaij 407: man

van die Bergvolkeren sonder eenige de

minste teegenkanting te brengen na waroe

sonder dat van hen door de vlugt van

den Rebel Noekoe en de uitwijking van

de bewaners van dat dorp eenig emplaij

aldaar te hebben kunnen maaken

§361: Op Rarakit, daar den Capitain AEduk

den Capitain van Rarakit Maij

„nalie om zijn smeking in Genad Rahem Maynalie met eenige van

aangenomen.

dat volk bij de Gouverneur is geweest

en

hem

kaij ac

belofte

20 Lee