closeTerug naar inventaris

Transcriptie

165

men te zullen worden.

§ 357:

Door de prijsenswaardige vigilantie van

39 p:s noote Boomen in zoort door

de Alphoeren omver gekapt aan

den vaandrig en Commandant te Sawaij

den Heer Gouvernuur overtoont

Pieter Fockens, zijn door middel van

een ondste van de Alphoerse Negorij Pa„

finalo omver gekapt.

3: p:s Egte vrugtdragende en

36:„ d:o Jonge Noote Boomen, zijnde hier

van de vrugten en takken aan den Gon„

§ 358 „verneur en HongijLeeden vertoond, en

Approbatie den door den Heer Gouver„

„neur gegeeven geringe spenidatie aan

de Alphieren ter ontsekking van wij hebben volkomen geapprobeerd, de qua„

Noote boomen.

lificatie door zijn Ed: aangemelde Comman„

„dant Fockens verleend, om aan de ont„

„dekkers en extirpeerders van eenige spece„

„rij geevende boomen, eenige Geringe presen„

„ten te mogen nitdeelen, ter animeering

mit

van andere en op dat van die specerijen

geen schadelijke uijtweg gesogt kan wor„

„den in Prejuditie van de Maatschapij

§359: Terwijl owij almeede volkamen hebben moe„

„ten Caudeeren en approbeeren de Extra

item de Extra overhoging in Gagie va

den soldaat Egter over zijn betoon„

„de bravoures teegens de in tet ordinaire overhooging en Gagie van den

gem: Papoens

hier vooren vermelden soldaat Johan„

„nes Egter van ƒ0: tot ƒ 14: permaand

ter belooning zijner ongemeene bravaures

betaand