closeTerug naar inventaris

Transcriptie

167

advers een accoord te doen aangaan, dat

op reeden en billijkheid steund, met re„

„cammandatie zo zig een der Parthijen daar

teegen verset, om hen daar toe als dan

met geweld te noodzaaken, ter afsnij„

„ding van verdere omogelijkheeden wijl

dog een reegelmatige regtspleeging bij hen

niet geld:

§ 365: Den orangkaij der Negorij Pamilauw ge„

de orangkaij van Pamilauw gedi„

„moseert om verschiide redeenen„ naamt Alij, als niet alleen blind, met

de Lepra besmet, maar ook beschuldigt zijn„

de, van met den Rebel Noikoe eene on„

gevoofde Corresspandentie te onderhouden,

door ’t Canaal van zijnen Broeder, is

gedimoveerd en ten Eijlande Molanen ge„

§366„plaats, in wiens plaatse tot veel genoe„

n oud orangkaij weder aangesteld

„gen der Jngeseetenen aldaar, weeder aan„

„gesteld is, den and Radja dier Negorij„

Djoenaij Tomagola.

1367: Terwijl aan derselven de nodige ordre is

order aan hem gegeeven om de broe„

gegeeven, om den broeder van voorsz: ge„

„der van de gedimoveerde te slegten

„dimoveerde orangkaaij Alij, met den

door den Rebel Noekoe aldaar aan„

„gestelden Radja, bij rechterhaling ona

Saparoua op te senden, om aldaar over

die