closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een

aa

den

re

„sti

reg

10

die beschuldiging overhoord te worden.

§ 368. Jn de Negarij Kepa is op het pressent

ang„

den Jangeling Baijhatoe Voto

„kaij van kepa aangesteld versoek van de moorsche en Alphoer„

„se orangkaijen, mitsgaders van hunne

ondergestelde dorpelingen tot orangkaij

aangesteld, den Jangeling Baijhatoe, mits

zijn vader den Presenten orangkaaij van

dat dar Inale Tchuroeg de Negorij blij„

re bestieren tot zijn zoons meerderjarigheid.

§ 369: Den Comptoir Saparona een quantiteit

eenige ondeugene garioffel en

maernagulen verbrand

van 2409: lb: bedorven en onleeverbaare

Jariasselen Moer Nagulen te ovinden ge

„weest zijnde, zijn deselve door twee Lee„

„den van de Hangij, ten overstaan van

den Fiscaal overbrand

§ 370: Alwaar ook in de gehoudene Hongij over„

aanden oud radja van Suhaha

de hem Competeerende quarts „gadering geaccert is, aan den oud Radja

„lieden aangeweesen

van Iuhaha Lucas Pieter Tanala,

„pe de kwartslieden, owelke hem door

de Edele Heer Gouverneur Breton

zijn toegelegd.

§371: Gelijk in zel„ oegen ook vergind is twee

kwartslieden

het

van

gn

„st

den ser„

„taris

ook al

Den ar

„slagen

„Hteld