closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

54

is

wan

„ris

een

aan

Totuhatia en Jmane van Pelauw,

met resagatie egter van twee

Pelauwers ona Boero

over hun Leditiens gedrag en ter voor„

kooming van verdere moeijelijkheeden

in die Negorij voor den tijd van 5: Jaaren

na Bouro versonden, om aldaar hun

eigen kost te soeken:

1389: Terwijl owij daar en teegen het Haroekos

Serieuse recommandatie aan

die Regenten gedaan bij bevinding Hoofd Koenes gedemandeert hebben, om

dat ze aan knevelarijen van

en

hun order gestelden schuldig

de ondstens zo wel als de Regenten van

ken

Pelauw en Koelalieuw, ons billijk onge„

„noegen over hunne handelwijse in die Nego„

„rijen te kennen te heeven, onder bedrijging,

dat wanneer zij zich voortaan weeder schul„

digmaaken aan diergelijke ongeoorloofde Han„

delwijsen, als plaats gehad heeft met opzigt

tot de ingevoerde gewoonte om van den ge„

„meenen Jnlander, een rapij, Ja zelfs 36:

stf: te eijsschen wanneer zij hier of daar

na toe vertrekken willen om hun vaor„

„deel te zoeken, of leevens middelen op te

doen, na bevinding van zaaken ten strang„

„sten zullen gestraft worden.

§ 390:

En om deese, den armen Jnlandser te swaar

beraamde order dien aangaande

generaal op peene.

drukkende gewoonte eens voor al afteschaf„

„fer

een

„rijn

iden