closeTerug naar inventaris

Transcriptie

172

fen, hebben owij op de propositie ovan den

Eersten tekenaar beslooten de Jnlandsche

Hoofden in ’t gemeen en die van Pelauw

en Hoelalieuw in ’t bijsonder, op ’t ernstig„

„to te overbieden, omdaar voor iets meer

van hunne onderhoorige afte eijsschen of

betaalen

te laaten, sub pene van dubbelde overgoe„

„ding, boven arbitrale Carrectie, na exigentie

van Zaaken.

§391:

op den 27:en September pass:o hebben owij mits

een nieuw orangkaij van oe„

prijmessing aangesteld.

het anslag van den ander en Cadncque

orangkaij van Oerijmessing met naame

Domingos Fisseira tot Hoofd van dat

doop aangesteld, zijn Heep Balthazar

Gisseira:

Den orangkaij der Negorij Amahoesoe Da„

§ 392:

idem voort dorpje Annahusoe, vid de Costa, subiet overleeden zijnde, is

op den 23:ee Februarij J: L: op den voordragt

van den Regent van Catoekalat /:onder

wiens hoger gezag dit dorp eigentlijk sor„

„teerd:/ in zijn steede tot orangkaij van

Amahoesog benoemd, des voorleedens zoon

atenre

Mo

met name Christoffel, De Costa

§ 393: Door de Jnlanders van het ander de Ne„

„garij