closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

94

een

aa

den

32.

reg

wan

„ris

gelijk ook over ’t gerugt rlau„ garij Mamala Sarteerende getugt Han„

schoe:

„schop, met namen Pattij Laha Abdien

en Asel, alle drie afstammelingen der

voorige orangkaijen, ten selven Dage bij

schriftelijke Requesten aan ons versoek

gedaan zijnde, om tot orangkaij van dat

vacente dorpje aangesteld te mogen woo„

„den, hebben owij Pattij Laha, als daar

toe niet alleen de naaste, maar ook

de bekwaamste zijnde, als zodanig aan„

„gesteld.

vermits den orangkaij van de aan Cerams

§ 394:

de incurabele Regent ovan,

binne Cust geleegen Negorij Seruwawang

„ruwawang ontslagen

Cornelis Talane, aan eene incurabele

ziekte labareerd en niet instaat is het

gezag over die Negorij langer te voeren,

is op den 2:de Meij J: L: beslooten, denselven

en

als Regent te ontslaan, is op den voordragt

van het Haroekos Hoofd Koenes, als zo

en een ander in zijn plaats benoemd danig weeder aangesteld, den Jnlander dier

Negorij Pieter Pentoerij wittige afstamme„

ling van de voorige orangkaijen.

§ 395: De overdeeling en afgaave der geschenk Loijwaa„

Danksegging der Regenten die in dit

jaar geschenk Lijwaten hebben genoten, ten aan de Regenten, wiens tourbeut het is,

om

m

gre

1

ma