closeTerug naar inventaris

Transcriptie

126

„ordinair vuurwerker

1. Lneitenant,

20: soldaaten,

4: Tamboers en Pijpers,

1: Guartiermeester,

3: Matroosen,

1: Scheeps TTimmerman;

2: kuijpers en

1: Geregts Bode, dan owel.

42: koppen, waar van zeedert vurvuld is, den

dienst van Geregts Boode,

§ 411: wij vinden ons dierhalven genecessiteert de

vrijheid te moeten Gebruijken, uw Hoog

vertooning hoe veel pennisten Edelens bij deesen zeer eerbiedig onder het

in 17825: zijn vermeerdert voor

de schrijf comptoiren en hoeveel oog te brengen, hoe dat Hoogst Deselve

nog ontbreek.

op ansen in A:o 1785: gedaane voordragt,

goedgunstig hebben gelieven te Permitteeren

het getal der Pennisten te vermeerderen

met 6: soldaaten aan den Pen, of voor

ieder schrijfcomtoir 2: Stux welke door

den soldij Boekhouder abuisiva onder de

Pennisten Gereekend en bekend gesteld zijn,

aan welke getal, als voorsegt, nogtans

Een antbrooken heeft.

§ 412: Ex zijn weesentlijk 3: Chirurgijns aver dog

daar

t,