closeTerug naar inventaris

Transcriptie

41

„4

was

vrie

een

Aan

over Compleet en te min zijn, daar en teegen 5: onder en Jang Chirur„

„de Chirurgijns.

„gijns te kort geweest.

Inselvervoegen 1: Extra ordinair vuur„

1413:

idem vande Arthilleristen.

„werker over, dog een ordinair dito te

kort -.

Dan daar magtan 4: Cannammiers en 14:

„Busschieters over Compleet zijn, achten mij„

ons gehanden te overtoanen.

Hoe door den aanleg van de Posten te sa„

§ 414:

ten welken einde deselve zijn ver

waij, Laha en waijnitoe, mitsgaders het

„meerdert.

plaatsen van Cannanniers te Haroeko,

Laricqne, Bouro en Manipa, alverder

door de overmeerdering der Canans en Am„

„munitie, deese Dienaaren successief in

getal overmeerdert zijn, waar toe uw

Hoog Edelens nog onlangs bij g’eerd se„

„creet schrijvens van den 31:s December

1787: qualificatie hebben gelieven te ver„

„leenen.

Hier ouit is meede voortgevloeid de ver„

§ 415:

ook de Ambagtslieden tot deselve

„meerdering van 3: affuiten 1: radema„

„ker, welke alhier absolut /: zal de Ar„

„thillerij zo hier als op de Camtoiren

in.