closeTerug naar inventaris

Transcriptie

177

in een goeden staat gehouden owerden:/ van

Nooden zijn.

Terwijl dat daar Een opperscheepstimmerman

§ 416

of en te min zijnde scheep summmarhiede

over is, is daar en teegen Een scheepstim

man te kort geweest.

En Laastelijk, dat daar

§417:

en van de resteraende Ambagtblieden

wapenkamers Gezellen,

10:

13: Smits Gesellen

16: Huijstimmerlieden,

8: Metselaaren en

1: steenhouwer, over de bepaling aanhan„

den waren, moeten wij onog overtoonen

Getal

dat volgens het bepaalde bij de omemorie

aanhaling owat slaven bij de Am„

van Menage d: A:o 1753: op de wapen ka„

„bagten mogen zijn en daar va

ontbrecken

„mer 12: bij de Smits winkel insgelijks

12:„ bij de Hrustimmerlieden 24: en bij de

Metzelaars 6: slaaven, tot het aanleer en

de Ambagten toegestaan zijn, van welke

voorsz: slaaven maar k: op de Wapenka

„mer, 6 bij de Timmerlieden J: bij de Metse„

„jaars en geen enkelde op de smits win„

„kal zijn te ovinden geweest, en ons een

getal van 40: stux daar aan ontbreekt

ongereekend nog, het getal van agt

dat