closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ber

ƒ422:

aantoning dat Huurlingen te prefer

„ren zij.

en wat daar bij gewonnen word ent:

178

788: snopens de gerequireerde opgave in

hoo verne de Ambagstlieden afgeschaeft

en of het werk met Huurlingen ver„

„rigt kan worden, onsen Hoofd Admi

„ni strateur Smissaert als Negotie

boekhouder opgedragen, om bij een G:'exten

„deert Berigt op te geeven en aan te too

„nen, hoe veel door het aanneemen

van Huurlingen en excuseeren van Am„

„bagtslieden, de Comp:e zoude profiteeren

Den welken ter onser sessie van den

„21:ste April J: L: dan ook aangetoond heeft,

dan ook aangetoond heeft, dat 10: Ambagts„

„lieden door elkanderen gereekend, maan

„delijks owinnen ƒ 18:—: of omet Rd:

kostgeld en 40. lb: Reijst ƒ 22:— daar een huur

„ting maar sdaags geniet 12: stuijvers son

„der iets meer; dat in de 26 Dagen, de son

„dagen daar van afgetrokken, slegts komt

op ƒ 15: 12:— dus een verschil van ƒ 6: 8:— op

ieder oman, en op 10: oman die omen instee

de van zo veel Ambagtslieden teweeten.

Huijstimmerlieden en Metzelaars, /: blijven

„de de wapenkamers en smitsgesellen, ook

de kuijpers gesecludeert:/ zoude kunnen

aannemen