closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is

wa

den

7e

„ste

reg

is

aanneemen de Comp: maandelijks ƒ 64:—:

daar bij uitwinnen, boven en behalven,

dat een huurling vrij pirofitabeler is,

gemerkt hij in zijn owerk eenige traag

„heid betoonende, of ziek wordende, geen

Huurloon geniet, daar de Gagie van een

Dienaer egter blijft voorsloopen.

Weshalven owy, ingevolge het verlangen

§ 423:

en begeerte der Heeren Meesters en ook in

afdanken alle Jnlandse Timmerlieden ee

metzelaars

voldoening aan voormelde UW Hoog

Edelens Gerespecteerde ordre, ten selven da„

ge tot een besluijt getreeden zijn, om

alle de alhier indienst Aangenamene

Jnlandse Timmerlieden en Metselaa„

„ren, met ultimo April af te danken

en dus mnit sComp:s dienst te stellen,

mitsgaders derselver Gage kostgeld en Emo„

„tinnenten te doen stilstaan; met quali

en gegeeven qualijficatie aan den opzigter

„ficatie aan den Opzigter der werken, om

der werken om dezelve weder als dag„

„looners aantenemen.

daar van weeder zo oveel teegens 12: stver:

sdaags in huur te neemen, als daar

toe te animeeren en te engageeren

zullen weesen.

wij ovinden ons ten dien belange ook over„

§ 424:

aantoning waer om die Lieden in voegen

„plicht, uw Hoog Edelens, zo owel als

tijden in dienst zijn aangenomen.

de