closeTerug naar inventaris

Transcriptie

170

de Heer en Meesters eerbiedig te bedeelen,

dat men alhier bij de Ambagten, van

de Amboineesen steeds gebruikt gemaakt

heeft, dog met in dienst neeming desel„

„ve, en niet als huurlingen, dewijl desel„

„ve zich verhuurende bij particulieren,

meerder kunnen owinnen dan bij de Comp:

§425:

Nogtans zal het noodzakelijk zijn, (dat

demanstratie van de Noodzakelijkheid

om Europeese Ambagtslieden aan te houde

men altoos buijten een Baas, onog twee

a drie Europeesen diend aan te handen,

om bij sterfte of ziekte van den Baas,

de huurlingen aan het werk te doen blij„

„ven, dewijl men selden Amboineesen

vind, die zig zo verre bekwaam maa„

„ken, dat voor Baas kunnen ageeren

en veel ominder om uijt hun breijn

eenig project of Teekening op het Pa„

„pier te brengen

Intrusschen zullen wij voor genotifi„

§ 426

de door de Heeren Majores in faveure

eert houden, de ons toegesondene Extracten

der overdragers gemaakte schikking

zal men voorgenotificeert houden

uit de Patriasche Generaale Missive

en het Extract Notul van den 6:e

1788

8ber: omtrent de gunstige schikking ovan

van de Heeren Meesters, in faveure van

de overdragers op de Negotie en soldij

Comptoiren