closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wijt strijdende is met ’t generaal Reg„

„lement

§429.

versoek omde qualificatie om de

scheepstimmerlieden voortaan

in gagie te verhoogen naarde

gem: voorbeeld

180

met ƒ 12: tot scheepstimmerman is El„

„changeert, met eene verhooging in Ga„

„ge tot ƒ 16: en A:o 1783: verbeeterd tot ƒ

26: mitsgaders ’t Generaale Reglement

amtrent de bevordering der Dienaaren Tit:

N:§ 18: ook duijdelijk dicteerd, dat scheeps„

„timnderlieden op de buijten Comptoiren,

niet boven de ƒ 30: omogen owinnen:/ Zo:

hebben wij nogthans, net aanmerking

van Smans kundigheid in den scheeps„

„bouw, beslooten, denselven op de gaeer de

probatie van Uw Hoog Edelens, in

Gagie te verhoogen tot ƒ 32: per maand,

onder een Nieuw verband van 3: Jaren

En owij bevrijmoedigen ons uw Hoog Ede„

lens met alle eerbied te oversoeken,

de scheepstimmerlieden voortaan na

na het Regbement Pit: 12: § 17: te mo„

„gen bevorderen tot onder scheepstimmer

„lieden, met de daar toe staande Jage

dewijl men, om de voorbeelden daar

zijn, dat deselve tot ƒ 40: in Gagie over

„hoogt zijn; met reeden moet bedugt wee„

„sen dat omen anders geene bekwaame

persoonen zal kunnen persuadeeren tot

een