closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een

aan

een langer verblijft in deese Provintie

bij de Experatie van hunnen verbon

„den tijd.

§ 430: Den Extra ordinair Lieutenant der Ar„

aan Streck geaccordeert met een

„thillerij Thamas Maanus Streck door

particulier vaartuig na de„

Hoofdplaats te vertrecken

uw Hoog Edelens met stilstand van Gage

van hier verlost zijnde hebben wij op zijn

daar toe gedaan versoek geaccordeert, met

de Particuliere Pantjalling de Jange Ca„

„rolus gevoerd werdende door den moors

burger Jntje Solok na Batavia

te mogen overvaaren.

§431: Terwijl wij almeede bewilligd hebben; in het

u

ook van den militair ovaendrie

bij schriftelijk Request gedaan versoek

Schnts om de aangehaalde nee„

„denen.

van den vaendrig militair Christiaan

Andries Schuts, ten eijnde met afge

„schreeve Gage van hier na Jndias Hoofd„

plaats overlost te worden, en zulx uijt

aanmerking van smans bekende onge„

„luekige huisselijke weederwaardigheeden

en daar nit te dugtene onheijlen, waar

in zijne onschuldige kinderen in dat ge„

„val ook souden moeten participeeren,

en wij smeeken uw Hoog Edelens,

deese