closeTerug naar inventaris

Transcriptie

181

deese onse schikking ten gunstigste te

willen aprobeeren

§432:

Hebbende owij de Gage van gemelden vaen„

afschrijving van zijn Gagie daar op

drig Schntsz: met den 2:de Meij J: L: laa„

„ten Cesseeren en hem gepermitteerd met

da bengalling ovan ovoormelden Jntje

solok na Batavia te vertrekken.

§433 Leedert ons laatsta oveedarige advijsen zijn

getal der indienst aangenome

door ons successsive in den dienst aange„

„namen.

1: Metselaar./

1: Handlanger,

77: soldaaten,

1: jongkniper, en

2: Mattroosen

1: Metselaar winnende ƒ 14: gechangeert tot

gechangeerde

soldaat, met zijn Present winnende ga„

„9e.

Daar en teegen zijn door ons behalven de

§434

ijt den dienst ontslagene

hier vooren aangehaalde Ambagts

gezellen, zo op hunne daar toe gedaa„

„ne versoeken, als wegens ziektens en

slegte Conduites, mitsgaders desertip na

de.